בוררות

עו”ד ענבל אברהמי דרוקר הינה בוגרת קורס בוררים והינה בוררת מטעם לשכת עורכי הדין.

לעו”ד אברהמי דרוקר נסיון בהליכי בוררות לרבות בסכסוכים שבין עורכי דין לאנשים פרטיים.

בידי עוה”ד אברהמי דרוקר להביא סכסוכים מסוימים לידי פתרון בתוך מפגש אחד.

הליך בוררות הינו אלטרנטיבה לניהול הליכים משפטיים בבית המשפט. הבוררות יכולה להתקיים רק כאשר ישנה הסכמה בין הצדדים להעביר את ההכרעה בסכסוך שביניהם לבורר.

פסק הבורר, הניתן בתום הליך הבוררות מחייב את הצדדים ודינו כפסק דין של בית משפט. 

הליך בוררות מעניק לצדדים יתרונות רבים כגון חיסכון בזמן יקר, הוצאות משפטיות ודיסקרטיות.

עו”ד אברהמי דרוקר עושה שימוש בין היתר בחברת הקלטות מקצועית כחלופה לקלדנית כנהוג בבית המשפט באופן שמייעל את הליך הבוררות. הנאמר בהליך מתומלל לכתב.

סדר הדין בבוררות הוא בדרך כלל חופשי יותר. אולם אם לא הוסכם במפורש בין הצדדים על כללים שונים, קובע החוק כללים החלים על כל בוררות, המסדירים את ניהול ההליך, הליכים מקדמיים, חקירת העדים, משך זמן הבוררות, וכיוצא בזה. כללים אלו מצויים בתוספת הראשונה לחוק.

בוררויות אינן מחויבות להידון על פי הדין המהותי אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת או לחלופין קבעו הצדדים כי ניתן להגיש ערעור על הפסק לבית המשפט. בעבר פסקי בוררות לא היו חייבים בנימוק, אלא אם כן הורו זאת הצדדים לבורר במפורש. בסוף שנת 2008 התקבל תיקון מס’ 2 לחוק הבוררות ונקבע כי כל עוד לא קבעו הצדדים אחרת חלה חובת הנמקה על הבורר. דר

יתרון נוסף בהליך בוררות הינו כי לא ניתן לערער באופן רגיל על הפסק. החלטת הבורר היא סופית וכך הצדדים יודעים שההליך קצר יותר.