דיני מקרקעין

 • משרדינו מייצג מוכרים ורוכשים, משכירים ושוכרים ופועלים מול רשויות המקרקעין לרבות לשכת רישום המקרקעין ומנהל מקרקעי ישראל ורשות המיסים לרבות משרדי מיסוי מקרקעין.

  בין היתר מבצע משרדינו את הפעולות הבאות:

  • רכישת דירה ומכירת דירה
  • הצהרה על מכירת דירה
  • תשלומי נדל”ן ומיסוי מקרקעין
  • עיון ורישום מקרקעין
  • בקשה לרישום הסכם שיתוף
  • ביטול רישום שכירות במקרקעין
  • בקשה לאימות חתימות וחותמות
  • בקשה לביטול הערת אזהרה
  • בקשה לביצוע עסקת הסתלקות במקרקעין
  • בקשה לביצוע עסקת חלוקה (פרצלצייה) במקרקעין
  • בקשה לביצוע פסק דין במקרקעין
  • בקשה להוכחת זהות
  • בקשה להחזר אגרה של אגרות יחידת משפטים ורישום מקרקעין
  • בקשה להעברת שכירות
  • בקשה למינוי שמאי מכריע
  • בקשה לעיון ברישום מקרקעין
  • בקשה לקבלת אישור זכויות (הפקת נסח) בקשה לרישום או ביטול הערה לפי תקנה 27
  • בקשה לרישום או ביטול הערת אזהרה
  • בקשה לרישום הורשה
  • בקשה לרישום העברת ירושה
  • בקשה לרישום מכר
  • בקשה לרישום משכנתה
  • בקשה לרישום שכירות
  • בקשה לתיקון טעות סופר במרשם המקרקעין
  • בקשה לתיקון שטח וגבולות של מקרקעין
  • הזמנת תיק מקרקעין, שטר מקרקעין או נסח מקרקעין היסטורי
  • הפקת נסח רישום (נסח טאבו) מפנקסי המקרקעין
  • הפקת קבצים סרוקים מתיקי בית משותף

  פינוי ממקרקעין.