דיני משפחה

עו”ד יצחק דרוקר מעניק שירות מקיף בתחום. החל מהכנת הסכמי ממון טרם נישואין ועד ניהול הליכים מורכבים בבתי הדין הרבניים ובתי משפט לענייני משפחה לרבות הליכי התרת נישואין בין בני זוג מעורבים או שאינם יהודים.

לעו”ד דרוקר תקדים משפטי בנושא גירושין ורכוש. בשנת 2006 ניתן פסק דין על ידי בית הדין הרבני האזורי בתל אביב בפני הרכב של שלושה דיינים. באותו תיק עו”ד דרוקר ייצג את הבעל ובמסגרת פסק הדין נפסק כי על האשה לפצות את הבעל מחלקה שלה בבית המגורים המשותף.

על התיק הנ”ל האשה ועורכי דינה הגישו ערעור לבית הדין הרבני הגדול שנדון בפני הרכב דיינים בראשתו של הרב הראשי לישראל בזמנו – הרב שלמה עמאר  – ששימש נשיא בית הרבני הגדול בירושלים. במסגרת פסק הדין בערעור קיבל הבעל את חלקה של האשה בבית כפיצוי.

להלן סוגי הליכים שעו”ד דרוקר מנהל:

בתחום המזונות ומדור -

 • תביעות לתשלום מזונות ומדור קטינים ואשה.
 • תביעות לתשלום מזונות ומדור הידועה בציבור.
 • תביעות להפחתת מזונות.
 • תביעות למזונות לגבי זוגות מעורבים, שלא על פי הדין היהודי.
 • בקשות למזונות זמניים ודחופים והגנה מפני תביעות אלה.

בתחום הרכוש:

 • תביעות לפירוק שיתוף , איזון משאבים בנכסי בני זוג,
 • תביעות עבור זכויות סוציאליות מעבודה, זכויות פנסיוניות, מוניטין ונכסי קריירה.
 • תביעות למתן חשבונות, חשיפת מידע על רכוש ושמירת זכויות במסגרת הנישואין והגנה מפני תביעות אלה.
 • תביעות הידוע/ה בציבור לחלוקת רכוש ולשמירה על זכויות.
 • תביעות לתשלום דמי שימוש ראויים (דמי שכירות) במקרקעין לבן זוג שנאלץ לעזוב את הדירה המשותפת.
 • כינוס נכסים.

בתחום המשמורת והסדרי ראייה:

 • תביעות למשמורת קטינים והסדרי ראייה.
 • תביעות אבהות.
 • תביעות בענייני הגירת/חטיפת קטינים לחו”ל.
 • תביעות להנפקת דרכון לקטין בהיעדר הסכמה בין ההורים.
 • יצוג מול משרד הפנים
 • תביעות לשינוי שם קטין וטיפול מול משרד הפנים.

תביעות לבית הדין הרבני:

 • תביעות לשלום בית.
 • תביעות לגירושין ובכרוך רכוש, משמורת, הסדרי ראייה ומזונות ילדים ואשה.
 • הטלת הגבלות בגין עיכוב מתן גט.

גישור והסכמים:

 • ניהול הליך גישור בין בני זוג.
 • עריכת הסכמי גירושין או שלום בית בין בני זוג.
 • עריכת הסכמי ממון לפני הנישואין ואחריהם.
 • הסכם לניהול חיים משותפים בין בני זוג לא נשואים.
 • מתן אישור נוטריוני על ידי עו”ד דרוקר שהינו נוטריון מוסמך.

בתחום אלימות בין בני זוג:

 • בקשות למתן צווי הגנה .
 • בקשות למתן צווים למניעת הטרדה מאיימת.

גביית מזונות:

 • פתיחת תיק הוצאה לפועל וניהולו.
 • עיקול משכורת.
 • עיקולי בנקים, מקרקעין ותפיסת מטלטלין.
 • חלוקה ומימוש רכוש בדרך של כינוס נכסים.
 • פקודות מאסר.

בתחום האפטרופסות:

 • תביעות למינוי אפוטרופוס לגוף/לרכוש לבן משפחה.
 • ייצוג מול שירותי הרווחה, פקידי סעד ועובדים סוציאלים.