שירות נוטריוני

עו”ד יצחק דרוקר הינו נוטריון מוסמך המעניק שירות נוטריוני כדלקמן:

  • אישור הסכם ממון טרם נישואין.
  • אישור צוואה.
  • יפוי כח לבנק.
  • מתן אישור תרגום ואישור הצהרת מתורגמן בכל השפות.
  • תרגום נוטריון ומתן אישור נוטריוני להצהרת מתורגמנים בכל שפה ובכל תחום.
  • תרגום נוטריוני, תרגום משפטי ברוב השפות ואישורי נוטריון בדרך של אישור תרגום בהתאם להצהרת מתורגמן.
  • תרגומי נוטריון מקצועיים, תרגומים משפטיים, תרגומים רפואיים.

לא כל עו”ד הוא נוטריון. נוטריון הוא עו”ד שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים לאחר 10 שנים של עיסוק עו”ד ומבלי שיש כנגדו הרשעה פלילית.

סמכויות הנוטריון בהתאם לסעיף 7 לחוק הנוטריונים, התשל”ו  – 1976:

 (1)   לאמת חתימה על מסמך;

(2)    לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3)    לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4)    לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5)    לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6)    לאשר שאדם פלוני חי;

(7)    לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8)    לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9)    לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

מיום 24.2.1995

תיקון מס’ 6

ס”ח תשנ”ה מס’ 1506 מיום 24.2.1995 עמ’ 136 (ה”ח 2245)

הוספת פסקה 7(11)

החוק אף קובע שנוטריון ישמור על כבוד המקצוע ויימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע.

כמו כן, קובע החוק כי במילוי תפקידיו יפעל נוטריון בנאמנות ובמסירות; נתבקש הנוטריון לבצע פעולה בשביל יותר מאדם אחד, חב הוא בנאמנות שווה לכל הצדדים ואין נפקא מינה מי מהם משלם את שכרו.

במידת הצורך ניתן לקבל שירות נוטריוני בבית הלקוח.